Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

13 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Czy fundusz remontowy wspólnoty może wykazywać wartość ujemną?

0 44

Dzieje się tak po zaksięgowaniu w koszty funduszu remontowego faktury za remont, finansowany przez kolejne lata z zaciągniętego kredytu. Czy takie koszty nie powinny być rozliczane w czasie do wysokości kredytu faktycznie spłaconego w danym roku?

Wspólnota mieszkaniowa to nie przedsiębiorstwo, a rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej jest uproszczona. Ma ona na celu tylko rozliczenie wpłat właścicieli lokali w stosunku do przypadających na nich kosztów. Nieobowiązujące już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej odnosiło się do wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem tych, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 1 ust. 1 pkt 9). Według tego rozporządzenia wspólnoty mieszkaniowe prowadziły księgi rachunkowe i sporządzały roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony. Polegało to na ewidencji, w ramach której rejestrowało się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. Wspólnoty mieszkaniowe miały prowadzić księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Zostało ono uchylone przez rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r., opublikowane w Dz. U. z 30 listopada 2001 r., Nr 137, poz. 1539, zmienione następnie rozporządzeniem z dnia 23 stycznia 2003, Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117. Rozporządzenie to usunęło zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości były konsekwencją zmiany w ustawie o własności lokali. Ustawą z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355) dodano między innymi art. 22 ust. 3 pkt 10, który stanowi, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej oraz art. 29 ust. 1, zgodnie z którym zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, obowiązany jest prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy