Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 122 (Styczeń 2019)

Jak rozliczyć lokale, w których wodomierze były niesprawne lub nie miały legalizacji

0 46

Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek legalizacji wodomierza lub jego wymiany.

Właściciel ma obowiązek udostępnienia lokalu, a skoro wymiana nie dotyczy lokali właścicieli, którzy wyrazili na to zgodę, można mieć wątpliwości, czy zarząd nie będzie usiłował wymóc montażu takich wodomierzy również na osobach, które nie wyraziły zgody na ich montaż. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – XII Wydział Cywilny z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt: 129/18

 

W omawianej sprawie powódka jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, której zarząd został powierzony osobom fizycznym.

W drodze indywidualnego zbierania głosów podjęto uchwałę określającą nowy regulamin rozliczeń zużycia wody i ścieków w lokalach mieszkalnych oraz zużycia energii elektrycznej w garażach, który stanowi załącznik do uchwały.

Przedmiotową uchwałą uregulowano metody rozliczania lokali, w których wodomierze były niesprawne lub nie posiadały legalizacji. I tak:

  • „W przypadku stwierdzenia niesprawności licznika zimnej wody należy przyjąć, że zużycie w bieżącym okresie jest równe zużyciu w poprzednim okresie rozliczeniowym, w przeliczeniu na jedną zamieszkałą osobę. W przypadku braku danych historycznych należy przyjąć zużycie wody w wysokości 5,4 m3 na osobę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Jeżeli brak danych co do liczby zamieszkałych osób, należy przyjąć liczbę trzech zamieszkałych osób.
  • W przypadku stwierdzenia braku legalizacji licznika zimnej wody, w przypadku stwierdzenia naruszonej, uszkodzonej lub braku plomby należy przyjąć, że zużycie w bieżącym okresie jest równe dwukrotnemu zużyciu w poprzednim okresie rozliczeniowym, w przeliczeniu na jedną zamieszkałą osobę. W przypadku braku danych historycznych należy przyjąć zużycie wody równe dwukrotnemu zużyciu wody w wysokości 5,4 m3 na osobę zgodnie z ww. rozporządzeniem.
  • W przypadku braku udostępnienia lokalu przez właściciela należy przyjąć zużycie wody w wysokości 5,4 m3 na osobę zgodnie z ww. rozporządzeniem”.

W drodze indywidualnego zbierania głosów podjęto także uchwałę dotyczącą wymiany wodomierzy lokalowych na wodomierze z możliwością odczytu drogą radiową o treści: „Wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na zlecenie wymiany wodomierzy lokalowych na wodomierze z możliwością odczytu drogą radiową. Wspólnota upoważnia zarząd wspólnoty do wykonywania postanowień uchwały, w szczególności do wyboru wykonawcyprac i przygotowania umowy wykonawczej”. Na podstawie tej uchwały wspólnota zobowiązała zarząd do pisemnego powiadomienia właścicieli – po zakończeniu prac – o kosztach wymiany wodomierzy w ich lokalach, a właściciele zobowiązali się do pokrycia tych kosztów w terminie dwóch miesięcy od otrzymania pisma.

Następnie została zawarta umowa między pewną spółką a wspólnotą, określająca warunki dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez spółkę, a także zasady rozliczania należności za usługi będące jej przedmiotem w odniesieniu do nieruchomości wspólnoty.
Należy dodać, że lokale mieszkalne położone w tej wspólnocie są wyposażone w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz we własny dwufunkcyjny kocioł grzewczy wytwarzający ciepło oraz ciepłą wodę, a budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. 

Jakie były żądania powódki?

Powódka wniosła o uchylenie uchwały w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń zużycia wody i ścieków w lokalach mieszkalnych oraz zużycia energii elektrycznej w garażach oraz o uchylenie uchwały w sprawie wymiany wodomierzy lokalowych na wodomier...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę miesięcznika "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy